Як читати наукову статтю

Як читати наукову статтю

Лікування розсіяного склерозу (РС) пройшло довгий шлях — від одного затвердженого препарату на початку 1990-х років до більше десятка схвалених видів хворобо-модифікуючої терапії (ХМТ) у всьому світі. Проте ще залишаються невирішені питання щодо лікування й контролю РС. Саме зараз медичні працівники і вчені в усьому світі проводять дослідження, прагнучи впровадити нові та вдосконалені способи діагностики, лікування й моніторингу в осіб, які живуть із РС.

Щоб повідомити результати досліджень і, зрештою, позитивно вплинути на індивідуальний догляд, учені публікують свої роботи в наукових журналах. Для осіб, які не є науковцями, такі публікації можуть здаватися складними для розуміння та інтерпретації. Цей посібник пропонує корисні поради, які можуть допомогти:

 • зрозуміти типові розділи в наукових публікаціях і з’ясувати, де слід шукати основну інформацію
 • отримати більше інформації під час підготовки до бесід зі своїм лікарем

Типовими розділами більшості наукових публікацій є анотація, вступ, методи, результати та обговорення. Ці розділи містять більшість публікацій, зокрема ті, що стосуються клінічних випробувань і хвороби загалом. Давайте ознайомимося з інформацією, наведеною в кожному розділі.

У цьому розділі:

 • Зазначено мету дослідження
 • Роз’яснено, як дослідники проводили дослідження
 • Наведено найважливіші результати
 • Надано висновки
 • Охоплено ключові висновки/уроки на підставі отриманих даних
 • Наведено думку автора(-ів) щодо результатів дослідження

Містить корисну інформацію щодо:

 • Передісторії обговорюваної теми й попередніх та/або поточних досліджень
 • Розуміння мети статті й того, як отримані результати сприяють просуванню знань у певній галузі дослідження

Тут ви можете знайти відповіді на такі запитання:

 • Який тип лікування або процедура вивчається?
 • У який спосіб було розроблено дизайн дослідження?
 • Які пацієнти брали й не брали участі в дослідженні, чи є це дослідження актуальним для читача?
 • Які пацієнти в кожній групі отримували плацебо чи досліджуваний препарат і в яких дозах?
 • Якими є кінцеві точки дослідження?
 • У який спосіб збиралися та аналізувалися дані?

Кінцеві точки — це результати, які спрямовані на отримання відповіді на основні запитання цього дослідження, наприклад: «Як РС впливає на якість життя чи емоційне самопочуття?»

У цьому розділі ви можете дізнатися, чи можна застосовувати результати дослідження до вашої вікової групи та/або вашого діагнозу. Деякі наукові статті називають систематичними оглядами та метааналізами — медичні працівники мають змогу ознайомитися з коротким викладом змісту кількох досліджень в одній публікації замість того, щоб шукати кожне з них окремо.

У цьому розділі наведено:

 • Характеристики популяції пацієнтів у дослідженні, такі як вік, стать, раса та особливості захворювання
 • Кількість пацієнтів, які завершили дослідження, і причини, чому деякі, можливо, вибули з нього
 • Рисунки або таблиці, що ілюструють важливі висновки
 • Заяву авторів із зазначенням того, чи були результати статистично значущими

Якщо результат є статистично значущим, це означає, що існує низька ймовірність того, що відмінності між групами (наприклад, учасники дослідження, які отримували лікування, порівняно з тими, хто отримував плацебо) є випадковими. Деякі публікації містять аналізи, які застосовують результати дослідження до підгруп пацієнтів на основі їх унікальних характеристик, зокрема географічного місця перебування або вікової групи. Результати можуть бути або не бути статистично значущими.

Може бути найважливішим розділом, оскільки він зазвичай містить інтерпретацію даних авторами. Ґрунтовна наукова дискусія має:

 • Узагальнювати найважливіші висновки, які можна зробити на підставі отриманих даних (або навпаки, які висновки неможливо зробити), а також нові питання
 • Порівнювати отримані дані з іншими доступними даними
 • Розглядати обмеження, такі як потенційні джерела помилок

Хоча спочатку це може здатися складним завданням, читати наукові публікації стає легше, якщо часто це практикувати. Важливо пам’ятати, що існує безліч наукових публікацій, які надають докази того, як найкраще лікувати певний стан, і одна публікація не містить відповідей на всі запитання пацієнтів, дослідників та клініцистів. Якщо у вас виникли запитання чи сумніви після прочитання наукової публікації, обговоріть їх зі своїм неврологом — завдяки цьому ваші бесіди під час візитів можуть стати більш змістовними.

Чи була ця інформація корисною?